FacebookPixel
Geschillenbeslechting
Geschillenbeslechting

Geschillenbeslechting

Geschillen en beslechting van geschillen 
 
Op grond van en in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 144/2015, van 08.09, «Inserir nome da empresa» verschaft de informatie die nodig is voor de cliënt gebruik te maken van haar recht van klacht naar een officieel en onpartijdige instantie, bij te dragen tot de oplossing van het geschil in kwestie. Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting is het dat alle consumenten tot hun beschikking hebben om een beroep te doen op officiële instanties om hen te helpen bij het oplossen van conflicten, voordat de mogelijkheid van een rechtszaak. De procedure kan  als volgt worden beschreven: 
 
1) De klant vraagt een onpartijdige derde die optreedt als tussenpersoon tussen u en de leverancier of dienstverlener die het doelwit van de klacht. 
 
2) De tussenpersoon kan wijzen op een oplossing voor uw klacht, zodat een oplossing aan beide zijden of trachten de partijen samen  een oplossing te vinden. Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting  kan worden vertaald in "mediation", "verzoening" of "arbitrage". Alternatieve geschillenbeslechting is meestal goedkoper, minder formele en sneller dan de gerechtelijke procedure. Ja, in het geval van een geschil dient de klant consument kan kiezen voor een alternatieve beslechting van consumentengeschillen . 
De Arbitrage van de consument "Preencher com dados do centro de Arbitragem"
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Datum
Hora
Naam  
   
Contact
 
Bericht